Új Gazdálkodói Kézikönyv a zöldítésről

2016. április 28. 10:30
A szaktárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös munkájának eredményeképpen megjelent a frissített Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv.

Az aktualizált változatban a 2015. év tapasztalatai mellett helyet kapnak a jogszabály-változásból eredő módosítások, valamint az Európai Bizottság időközben megjelent iránymutatásai miatt szükségessé vált korrekciók is, többek között kiderül az is, hogy a lucernások és más pillangós növényekből vetett kultúrák nem minősülnek gyepterületeknek.

 

A növénytermesztés diverzifikálása esetében egy nagyobb kiegészítő rész került a kézikönyvbe. Ebben a gazdálkodók példákat találnak arra, hogy a május 1–től szeptember 30-ig tartó öt hónapos időablakban hogyan valósulhat meg a jogszabályoknak megfelelő terménydiverzifikáció a hagyományos - és az ökológiai jelentőségű másodvetést is figyelembe véve.

Egy bizottsági iránymutatás alapján fontos kiegészítése az ideiglenes gyep fogalmának, hogy a Trifolium (herefélék) és a Medicago (lucernafélék) nemzetségbe tartozó fajok és ezek kizárólagos keverékei alkotta növényállományok nem minősülnek ideiglenes gyepnek. Vagyis azokat szántóföldi kultúraként kell figyelembe venni. Ennek a terménydiverzifikációra és az ökológiai jelentőségű terület kijelölés alóli mentességre nézve van jelentősége.

Az állandó gyepterületek fedvénye a visszajelzések alapján sok meglepetést okozott a gazdálkodóknak. Emiatt a kézikönyvben egyértelműsítik, hogy az egységes kérelemben a valós hasznosítás, és nem a földhivatali nyilvántartási besorolás alapján kell bejelenteni a területeket. Ezért amennyiben a gazdálkodó területe szántó művelési ág besorolású, de a gyakorlatban több mint 5 éve gyepként/parlagként hasznosítja, úgy az helyesen szerepel az állandó gyep fedvényben. Nem állandó gyep hasznosítási kód kiválasztása esetén az MVH hivatalból vizsgálja a bejelentést, és amennyiben azt tapasztalja, hogy a fedvény hibás, javítja azt.

Az ökológiai jelentőségű területek esetében fontos kiemelni, hogy a legalább 5 százalékos EFA terület kijelölési kötelezettség alapját úgy kell megállapítani, hogy a szántóterülethez hozzá kell adni a fás sáv, a fasor, táblaszegély, a vizes árok, a folyóvíz vagy állóvíz mellett elhelyezkedő vízvédelmi sávok, a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények és az erdősített területek nagyságát; persze csak abban az esetben, ha az adott gazdálkodó rendelkezik ilyen területtel.

A tárca felhívja minden gazdálkodó figyelmét, hogy az ökológiai jelentőségű területként bejelenteni kívánt parlagon hagyott területen a vegyszeres gyomirtás megengedett, viszont ökológiai jelentőségű területként csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a gazdálkodó azt legalább 2016. január 1. napjától augusztus 31. napjáig pihenteti.

Az a gazdálkodó, aki az ökológiai jelentőségű másodvetést nem minősített szaporítóanyag vetésével hozza létre, annak a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN-01, GN-06, GN-17, GN-18 és GN-19 betétlapjait kell vezetnie. Végül, de nem utolsósorban fontos, hogy a kézikönyvben lévő össze fajlistát frissítettük a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet hatályos fajlistáival.

Forrás: promenad.hu FM

Kapcsolódó cikkek

Sikeresen zárult a génmegőrzési stratégia második társadalmi egyeztetése

2017. május 10. 07:52
Magyarország Kormánya a Kárpát-medencében elérhető genetikai erőforrásaink felkutatását, begyűjtését, megőrzését, fenntartását és felhasználását fontos és halasztást nem tűrő feladatának tartja – hangsúlyozta Zsigó Róbert a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a Kiskunsági Nemzeti Parkban megrendezett génmegőrzési stratégia szakmai és társadalmi egyeztetési fórumán.

60 ezer hektár állami föld keresi új gazdáját

2016. május 23. 08:11
A kormány célja, hogy 80-20 százalék legyen a családi gazdaságok és a nagybirtokok aránya.