Vadászati idények a 2/2021. (II. 15.) AM rendeletben

2021. február 17. 09:37
Magyar Közlöny 2021. évi 22. kiadásában (február 15.) jelent meg a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról - amely a vadászati idényekről is rendelkezik.
Vadászati idények a 2/2021. (II. 15.) AM rendeletben

Néhány paragrafus az új rendeletből:

 

A 1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

 

1. § A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 17/A. §-sal egészül ki: "17/A. § Zárttéri vadtartó létesítményben valamennyi vadászható nagyvadfaj, valamint fácán, fogoly, vörös fogoly és tőkés réce tartható."

 

2. § A Vhr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A  fácántyúk csak vadászati célú kibocsátása esetén vadászható, a  kibocsátott mennyiség erejéig, a  kibocsátóhelytől mért ezer méteres távolságon belül. A  kibocsátóhely egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges EOV koordinátákat az éves vadgazdálkodási tervben meg kell adni."

 

3. § A Vhr. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 

4. § A Vhr. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "vaddisznó, illetve muflon" szövegrész helyébe a "vaddisznó, dámszarvas, szikaszarvas, valamint muflon" szöveg lép

---------------------------------------

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) AM rendelethez

 

szerk: TJ, Forrás: MagyarKözlöny.hu

www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Virágozni kezdett a banánliget Kaposváron

2020. június 19. 08:01
Mintegy 150 banánfa növekedik egy családi ház kertjében.

Rejtélyes kéz kilátó Észak-Magyarországon

2021. február 08. 09:07
Felsőtold - e festői kis falu nevét érdemes lesz megjegyezni, mert egy olyan eldugott kirándulóhely és egy rejtélyes kéz kilátó is rejtőzik itt, amik a szó szoros értelemben is titkosak.