Válságkezelés és kilátások a tejszektorban

2020. március 30. 09:24
Két konszolidált év van a tejtermelés mögött. Nem kérdés, hogy ez már nagyon ráfért a szektorra. De vajon ebben az évben mire számíthatnak? Hogyan hat a járvány és a vele járó piaci zavar a tejszektorra? Ennek járok utána, és a szokásos Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzések is következnek.
Világpiac

Miközben a kiegyensúlyozott piac nyomán világszerte növekszik a tejtermelés, 2020-ban a gazdasági válság pusztításai alól a tejszektor sem fog tudni kibújni. A koronavírus hullámai végigsöpörnek a világon ebben az évben.

A fodrozódó hullámok úgy tűnik, a Távol-Keletet lassan elhagyják, de hullámhegyet mutatnak Európában és az USA-ban, az elkövetkező hetekben pedig elérik Afrikát és Dél-Amerikát is. A vírus komoly keresleti hatást fejt ki, többek között a tejtermékek piacára is.

Kínában a hullám távolodásával együtt a tejtermékfogyasztás is kezd emelkedni, és úgy néz ki, az év második felében már a szokásos szívóhatását is kifejti majd a világpiacra. Összességében azonban tejtermékimportja akár ötödével is alatta maradhat az elmúlt évinek.

Véleményem szerint, a fokozódó gazdasági válság és a termelés növekedése nyomás alatt fogja tartani a tejpiacot a világpiacon idén. Az Erste Agrár Kompetencia Központ éves átlagban stabil tejfelvásárlási árakra számít 2020-ban, jövőre pedig folytatódó emelkedésre.

2020 első felében lefelé, a másodikban felfelé mutató árgörbe hozza majd össze a tavalyihoz hasonló átlagárakat. Korábbi tejpiaci előrejelzésünkben még 2020 második felére vártunk piaci korrekciót, de a globális járvány előbbre hozta.

A világ nagy tejtermelő térségeiben – a szokásos éven belüli ciklikussággal, de – tendenciájában két évig emelkedtek az árak. Ennek hátterében a folyamatosan emelkedő kereslet és termelés növekedését gátló tényező álltak.

Forrás: clal.it

EU piaca

Az Európai Unió sikeres tejpiaci évet tudhat maga mögött. A tejtermékek exportja jelentősen emelkedett. A vajé például mennyiségben 50, a sovány tejporé 18, a sajtoké 6 százalékkal nőtt, a teljes tejporé folytatta csökkenő trendjét, 11 százalékkal mérséklődött 2019-ben. A felvásárlás tartja lassú növekedését. Az állomány tovább csökken, a hozamok nőnek.

Ha a térség tejárainak alakulására tekintünk, azonos trendeket látunk azzal, hogy a magyar (citromsárga) vonal továbbra is alul van. Jelenleg februárig látjuk az árakat.

Az év eleje óta kisebb mérséklődés látható, ami alól Ausztria csak a kivétel, ahol a különleges minőségű termék iránt a hazai fogyasztó elkötelezettsége tartós.

Forrás: DG Agri

Az alapanyag ára a tejipari termékek legnagyobb költségeleme. A fenti világpiaci összefüggések mentén a termékárakban is tetten érhető volt a lassú áremelkedés, majd a jelenlegi megtorpanás.

A vaj kivételt jelent, mert annak árát az elmúlt két évben sikerült feltornázni, de most nem kerüli el az áresés.

Jelenleg a legtöbb nyugati tagállamban növelik a tejpor, valamint a többi eltartható tömegcikk gyártását, ami további árcsökkenéseket vetít előre, de így a friss tejtermékek piacán csökken a nyomás.

Forrás: DG Agri

Magyarország

A hazai nyerstej árak is emelkedtek az elmúlt két évben. Jelenleg 108 forintos szinten vannak kilogrammonként, és kisebb csökkenést mutatnak. A felvásárlás mennyisége is emelkedik. Tavaly egész évben 2 százalékkal, januárban 3 százalékkal. A nyerstej exportja annak ellenére továbbra is jelentős, hogy a 2011. évi csúcs óta trendszerűen csökken.

Az export és a belföldi felvásárlási ára különbségét jelentős hullámzás jellemzi. Az év eddig eltelt időszakában ismét emelkedik ez a különbség, ami nem kis részben a forint gyengülésének köszönhető.

Ugyanakkor a járványhelyzet következtében – Olaszország irányába - három hete leállt, majd most kezd lassan újraéledni a kivitel. Mivel a belföldi kereslet időközben ugrásszerű bővülést mutatott, és más relációkba a fennakadások kisebbek voltak, a tej eladása nem okozott különösebb gondot.

Érdemes tanulni abból, hogy a határzár után több olasz tejüzem is alkatrész és csomagolóanyag hiány miatt állt le. Ráadásul, a miénk mellett a szlovén tej is más irányba fordult, és horvátországi piacainkról is elkezdett kiszorítani minket.

Az olasz piacra való visszatéréssel ezek a gondok megoldódnak, és a kedvező árak (főként a gyenge forint miatt) jól motiválnak a szállítások helyreállítására.

Forrás: KSH

Dráma a köbön

A hazai feldolgozók teljes kapacitással dolgoznak a válság-kereslet kielégítése érdekében. A Szakmaközi szervezet még egy külön bizottságot is létrehozott a koordinációs feladatok megoldására. Munkájukat erősíti a 4/2020. (II. 28.) AM rendelet, amelyik kiterjeszti a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségeket.

A rendelet célja szintén a hatékonyabb piacszervezés. Az időszakos bolti áruhiányok ugyanis egyértelműen nem a termékkínálat szűkösségéből, hanem az elosztás, a disztribúció nehézségeiből adódtak.

Bár az élelmiszer értéklánc szereplői évente több alkalommal is találkoznak keresleti csúcsokkal – főként a több napos ünnepek előtt – a mostani, rendkívüli pánikvásárlási roham láthatóan felkészületlenül érte őket, és csak nagyjából mostanra sikerült úrrá lenniük rajta. A fogyasztói igény mérése, és annak a beszállítói lánc felé való közvetítése a kiskereskedelem feladata.

Ahhoz azonban, hogy az ütemezés megfelelő legyen, a termékek időben le legyenek gyártva, az egész láncnak több kommunikációra van szüksége. E téren a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ismét példamutatóan jár elől.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tejtermelésnek és a tejtermék keresletnek is meg van a maga szokásos éven belüli ciklusa, amihez a feldolgozónak és a kereskedőnek együtt kell tudnia alkalmazkodni.

Hangsúlyozni kell, hogy a hazai tejtermékpiac egyes szegmenseiben nagyon erős az import termékek jelenléte, ezért a bolti kínálat szintje, a polckép messze nem csak a hazai tejszektor teljesítményét tükrözi.

Forrás: KSH

Az elmúlt két-három hét eseményei más tanulsággal is szolgálnak is. Miközben a nyerstej kivitele az országból középtávon csökken, az továbbra is fontos piacstabilitási tényező. Az élelmiszerellátás biztonsága érdekében hozott miniszteri határozatok könnyítettek a szállítmányozás korlátozásain.

Így március harmadik hetében már érzékelhetően csökkennek az exportban, importban a fennakadások. Ennek nem csak a nyerstej kivitelében, hanem az importanyagok és termékek érkezése kapcsán is nagy jelentősége van. A tejipar például csomagolóanyagokat (pl. doboz, kupak, sajtzacskó) különböző mikroba kultúrákat jellemzően importból szerez be.

A válsággal összefüggő ellátási nehézségek idején ezek beérkezése az országba kiemelten fontos a termelés fenntartása érdekében. Márpedig a termelés minden üzemben folyik. Így a bővülő keresletre a hazai tejszektor meg tudja adni a lehetőségeinek megfelelő választ. Ez utóbbit azért kell hangsúlyozni, mert Magyarország tejtermékek tekintetében nettó importőr.

A NAIK AKI kiadványa szerint, 2019-ben az import értéke 18 százalékkal volt magasabb az exporténál, sőt a negatív egyenleg 5 százalékkal tovább romlott. Ez azt jelenti, hogy a belföldi tejtermékpiacon az import nélkül komoly ellátási gondok alakulnának ki. A legjobb a szaldónk a nyerstej tekintetében.

Ebből tavaly 336 ezer tonnát vittünk ki (32% Románia, 27% Olaszország, 13% Horvátország) miközben 87 ezer tonnát importáltunk. A legrosszabb dobozos tejből, joghurtból és sajtból. Bár a dobozos tej importja az utóbbi években drasztikusan visszaesett, a külkereskedelmi egyenlege erősen negatív. A sajt, a joghurt és a vaj azok a tejtermék csoportok, ahol igen erős az import piaci befolyása.

Elmúlt évi külkereskedelmi adatainkból a sajt és a savóexport folytatódó emelkedése olvasható ki. Ami az idei várakozásainkat illeti: arra számítunk, hogy megtorpan a sajtexport emelkedése idén. Valamivel a tavalyi szint alattira várjuk.

Hasonlóan, azt várjuk, hogy a sajt- és joghurtimport sem emelkedik idén.

Magyarország tejtermék-külkereskedelmének mennyisége, tonna

Forrás: KSH

Koronavírus hatások

A világon a tejtermelés egy százalékkal emelkedett tavaly. Visszaesést szinte csak Ausztrália mutatott, az aszály és a tűzvészek miatt. De az aszály miatt nem tudott az európai kibocsátás sem érdemben emelkedni (+0,5%). A koronavírus nem csak a keresleti oldalon okoz globálisan megtorpanást, hanem a szállítási fennakadások révén is.

Eközben a termelési, feldolgozási, szállítási költségek emelkednek. Az idei piaci növekedéseket elvitte a járvány. Bár – ahogy azt itthon mi is megéltük – eleinte erősen megnő a tejtermékek iránti igény, később ez a hullám lecsökken, és az alacsony árszegmensek iránti kereslet felé mozdul el a kereslet szerkezete. A hullám nagyságát több európai feldolgozó és kereskedő is a karácsonyit meghaladó méretűnek nevezte.

A KSH szerint, a tejtermékek magyarországi fogyasztói árai gyorsuló ütemben emelkednek. Februárban a tejek 9,4, a sajtok 6,0, a sajtok nélkül tekintett tejtermékek fogyasztói árak 6,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ismét kiemelem, hogy ebben jelentős részben import termékek is vannak, tehát ezek az áremelkedések nem csak a hazai ellátási lánc áremeléseit tükrözik. Ezt támasztják alá a NAIK AKI adatai, amelyek szerint a tejipar árai a múlt hónapban mindössze 2-3 százalékkal emelkedtek.

A járvány miatt kialakult vásárlási láz plusz erőforrást igényel a tejiparban is, aminek ára van. A megnövekedett keresletre a kereskedelem is áremelésekkel reagált. Arra számítunk, hogy a tejtermékek fogyasztói árai márciusban is jelentősen emelkednek. Azt követően ez a trend lelassul, majd megáll.

Az Erste Agrár Kompetencia Központ az elmúlt két év stabilitása után, ebben az évben az árak kissé nagyobb hullámzására számít. Éves átlagban azonban a tavalyi, 102 Ft/l-es szintet várjuk. Amennyiben a vészhelyzeten a világ lesz, az előttünk álló években lassú tejár emelkedése számítunk.

Forrás: KSH

2020-tól Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzés

 

Fórián Zoltán

vezető agrárszakértő

Erste Agrár Kompetencia Központ

agrotrend.hu

https://www.agrotrend.hu/piac/agrarpenzek/valsagkezeles-es-kilatasok-a-tejszektorban

Kapcsolódó cikkek

Egészségtelen élelmiszerek: milyen reklámokat lát a gyerek?

2018. november 07. 09:50
Az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi jelentése szerint a jelenlegi szabályozások, melyek korlátok közé szoríthatnák, hogyan lehet egészségtelen ételeket reklámozni, teljes mértékben hatástalanok.

Az élelmiszer mint áru

2020. május 20. 07:53
Amikor a bolygónkat érintő folyamatos ökológiai krízisekre tekintünk – globális felmelegedés, fajok tömeges kihalása, mindent elborító műanyaghalmok, tengerek elsavasodása – általánosságban az emberi tevékenységet, mint egy monolit tömböt tesszük felelőssé ezekért a folyamatokért. A média elsősorban az egyéni fogyasztási és utazási szokásainkat, illetve a csomagolási technikáinkat okolja az ökológiai katasztrófáért. Ez számunkra, nyugati individualizált emberek számára reálisnak is tűnhet, hiszen ezek azok, amikkel nap mint nap találkozunk és úgy érezzük, hogy ha ezeket megváltoztatjuk, tehetünk valamit a bolygónkért.