Változott a munkavédelmi oktatás szabályozása

2024. február 13. 16:26
2024. február 8-án alkotott rendeletével a kormány változtatott a Munkavédelmi törvény munkavédelmi oktatással kapcsolatos szabályozásán. Nem teljes az összhang a Munkavédelmi törvénnyel - állítja Miskéri László, munkavédelmi szakértő. 
Változott a munkavédelmi oktatás szabályozása
A Mvt. 50.§ -a  2.a. bekezdéssel egészül ki:
 
(2a)   A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.
(hatályos 2024.II.01.-től)
 
A Nemzetgazdasági Miniszter, 6/2024. (II. 8.) NGM rendeletével határozta meg az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeit.
 
A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) alapján történő szervezett munkavégzés keretében
 
  • a) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
  • b) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.
Az általános oktatási tematika az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó tárgyi, személyi és szervezési követelményeket tartalmazza.
 
Az általános oktatási tematika ismerteti a munkavállalók jogait és kötelességeit, az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett tevékenységek során fellépő veszélyek és ártalmak elleni védekezés módját, magatartási szabályait.
 
Az általános oktatási tematikát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szakmai honlapján tette közzé. (Lásd melléklet)
 
A közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is.
 
Az általános oktatási tematika munkavállalók számára történő átadásának módját a munkáltató határozza meg.
 
Átadásnak minősül, ha a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót e rendelet 4. § (1) bekezdése szerint közzétett általános oktatási tematika elérhetőségéről.
Ha az általános oktatási tematika átadása az Mvt. 55. § (2a) bekezdése szerinti belső elektronikus hálózaton történő közzététellel történik, annak elérhetőségéről a munkavállalót tájékoztatni kell.
A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt az általános oktatási tematika legfrissebb változatát ismerjék, és az számukra elérhető legyen.
A munkavállalónak az általános oktatási tematikában szereplő ismereteket el kell sajátítani és alkalmazni kell. (hatályos 2024. II.09.-től)
Változott a munkavédelmi oktatás szabályozása
Miskéri László felhívta a figyelmet, hogy a Munkavédelmi törvényben továbbra is az áll, hogy a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló megismerte a munkavédelemre vonatkozó oktatást.  Sajnos a most megjelent rendelet adós marad azzal, hogy ezt kikövetelje. Azért, hogy a munkáltatók eljárása összhangban legyen a Munkavédelmi törvénnyel, illetve, hogy a munkáltató védje a munkavállalói egészségét, fontos lenne, hogy meggyőződjön arról, a munkaválló elolvasta-e a szabályozást. Az lenne jó, ha dokumentálná ezt, a munkavállaló nyilatkozatával, teszteredményével vagy egyéb módon, hogy a munkavállaló tisztában van a számára adott munkavédelmi előírásokkal. 
 
forrás: liganet.hu
 

Kapcsolódó cikkek

LIGA - Gránit Bank együttműködés

2023. december 05. 14:58
Együttműködési megállapodást írt alá Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója és Árkovics István a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája alelnöke.

Németország el akarja törölni az Ukrajnából érkező mezőgazdasági behozatallal szembeni védelmet

2023. június 01. 12:39
Míg Németország szeretné hagyni, hogy az Ukrajnából származó mezőgazdasági importra vonatkozó uniós kereskedelmi védelmi intézkedések lejárjanak, Janusz Wojciechowski, az EU mezőgazdasági biztosa az intézkedések meghosszabbítása mellett áll.
 
Németország támogatja a kelet-európaiakra vonatkozó védelmi intézkedések fokozatos megszüntetését. Wojciechowski, az EU lengyel mezőgazdasági biztosa szigorúan ellenzi.