Visszatérne gyedről, de nem veszik vissza – ezek a dolgozó lehetőségei

2021. szeptember 27. 09:23
Gyedről térne vissza munkába a dolgozó, de nem akarják visszavenni. Mit tehet? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt.
Visszatérne gyedről, de nem veszik vissza – ezek a dolgozó lehetőségei

 

A kérdés konkrétan így szólt: "Feleségem gyedről szeretett volna visszamenni dolgozni a munkahelyére (multihoz). A munkáltató átszervezésre hivatkozva, miszerint megszűnt a munkaköre, nem szeretné őt visszavenni, és közös megegyezéssel szüntetné meg a munkaviszonyt. Ezt a feleségem nem fogadta el, mivel ő szeretne dolgozni, illetve ez munkáltatói felmondás lenne. A munkáltató nem akarja hasonló munkakörben sem foglalkoztatni, állításuk szerint nincs üresedés. A gyes 2023. 03. 05. napjával jár le. Van-e arra lehetőség, hogy a felhalmozott szabadságot kivesszük, és mivel a munkáltató nem tud munkát biztosítani, közöljük, hogy addig, amíg nincs üresedés, máshol vállal munkát? 2023. 03. 05. napját követően a munkáltatónak kell rendeznie a helyzetet, véleményem szerint felmondással. Milyen lehetőségeink vannak?"

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A munka törvénykönyve (
Mt.) vonatkozó szabályai az alábbiak:

66. § (5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő, betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

(6) Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a (4)–(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot [128. § (1) és (2) bekezdése] nem vesz igénybe.

123. § (3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

130. § A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében – a 128. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl – fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.

133. § (1) A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni.

(2) A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

A fentieket is figyelembe véve, válaszaim az alábbiak:

• ha valóban megszűnt a feleség által betöltött munkakör, az jogszerű indoka lenne a munkáltatói felmondásnak, ugyanakkor ennek közlését megelőzően a munkáltató köteles eleget tenni az állásfelajánlási kötelezettségének, feltéve, ha van szóba jöhető, az Mt. 66. § (5) bekezdése szerinti munkakör,

• közös megegyezést valóban kizárólag abban az esetben fogadjon el egy munkavállaló, ha az tükrözi szabad akaratát (hiszen ebből szűk körben van „visszaút”, megtámadási joggal élve, melyhez képest egy felmondás szabadon támadható jogvita útján),

• a gyermek 3 éves korát megelőzően a kismama bármikor megszakíthatja a fizetés nélküli szabadságát, mely esetben a munkáltató köteles 60 napon kiadni a felhalmozódott szabadságot,

• a fizetés nélküli szabadság joga a gyermek 3 éves koráig változatlanul megilleti a munkavállalót, ennek igénybevételét legalább 15 nappal korábban írásban köteles bejelenteni, azaz, ha egyszer megszakította a fizetés nélküli szabadságot, azt újra igénybe tudja venni,

• a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a munkavállaló szabadon létesíthet másik jogviszonyt (munkaviszony, megbízás, vállalkozás stb.), ügyelve a munkajogi alapelvek betartására, a jogviszony létesítésének ténye bejelentése mellett.

A fenti 30, illetve 15 napok betartására azért is kell ügyelni, mert bár a munkáltató nem tudná foglalkoztatni a feleséget a munkaszerződése szerinti munkakörben, azonban átmeneti időre (évente 44 munkanap vagy 352 óra erejéig) élhetne az Mt. 53. § szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás jogával.

Ha biztosak abban, hogy megszűnt a munkakör és nincs felajánlható munkakör, abban az esetben jelenleg valóban a legjobb lehetőség a fizetés nélküli szabadság ismételt igénybevétele és ennek ideje alatt más jogviszony létesítése, aztán ki tudja, hogyan alakul a helyzet a következő másfél évben. Mivel ebben az esetben lenne jogszerű felmondási ok, a felesége nincs jó alkupozícióban sem egy közös megegyezést tekintve. Ugyanakkor az látható a fentiekből, hogy állásfelajánlás a munkáltatót csak a gyermek 3 éves koráig terheli, így 2023. 03. 05. napját követően ilyen kötelezettsége nem lesz. A munkaszerződés módosítását kezdeményezheti ugyan, de erre nem köteles. Ekkor valóban nem marad majd más lehetősége a munkáltatónak, mint a munkaviszony felmondással történő megszüntetése.

Kapcsolódó cikkek

Koronavírus ide vagy oda, rekordot döntött a SZÉP-kártya

2021. március 18. 13:03
A munkáltatókat a járvány a juttatási rendszerek átgondolására késztette. Sok helyen megszorításokra volt szükség, míg máshol az igényeket tekintve tolódtak el a hangsúlyok. Ugyanakkor a SZÉP-kártya, egyetlen megmaradt kedvezményes adózású cafeteria elemként megőrizte népszerűségét, és a vállalatok egy része a megemelt kedvezményeket átadta a kollégáknak.

Megjelentek a részletek a koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomagról

2020. március 19. 07:39
Orbán Viktor szerda délután bejelentette a legújabb koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntéseket. A miniszterelnök a kormányülés szünetében beszélt a többpontos gazdasági intézkedéscsomagról.