A megbízási díj alkalmazásának feltételei

2018. június 25. 08:22
A megbízási jogviszony létesítésének szabályairól és elszámolásának időszakáról szóló olvasói kérdésekre dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő válaszolt.

Olvasónk a következőket kérdezte: 1. Lehet-e megbízási szerződés keretében folyamatosan, havi díj megállapítása mellett villanyszerelési munkára megbízni magánszemélyt? 2. Egészségügyi szolgáltatást végző társaság az asszisztensi munkára megbízásos jogviszony keretében alkalmazza az ezen munkálatokat elvégző hölgyeket. A feladatot egy hónapon belül alkalmanként, előre egyeztetett napokon és időpontokban végzik el, havi díjazás mellett (például hétfő, szerda, péntek 14–18 óráig, de ezek esetenként, igényenként változhatnak, így előre soha nem lehet tudni, hogy pontosan mikor fogja elvégezni a feladatát). Ha a havi díjazás nem éri el a minimálbér 30 százalékát, akkor nem jön létre biztosítási jogviszony, így őket nem is jelenti be a cég biztosítottként, továbbá a megbízottól nem vonja le a járulékot. Helyesen járunk el? A megbízási díj havi elszámolási időszakra vonatkozik, viszont az elvégzett munka órában jól mérhető. A dilemmát az okozza, hogy a megbízási díjat a szerződés szerinti elszámolási időszakhoz mérhetjük-e.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Villanyszerelésre lehet megbízási szerződést kötni, ha ez a tevékenység nem a cég alaptevékenysége, nem kötött munkaidőben történik, nem egy alá-fölé rendelt jogviszonyban folyik a munkavégzés, ahol a munkavégzéshez szükséges feltételeket nem a foglalkoztató biztosítja. Azaz akkor lehet megbízás keretében folytatni ezt a tevékenységet, ha a foglalkoztatás nem a munkaviszony jellemzőit tartalmazza.

Egészségügyi dolgozókra foglalkoztatásáról rendelkezik „az egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenység ellátásának egyes rendelkezéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény”. Ezen törvény alapján „az egészségügyi dolgozó jogosult bármely egészségügyi szolgáltatónál megbízási szerződés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység ellátására”. Egészségügyi dolgozónak minősül az a személy is, aki egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel nem rendelkezik, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban. Azaz a fenti szabály alkalmazható például az orvos mellett dolgozó asszisztensre is.

Ha a megbízási jogviszonyban személyesen munkát végző személy tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, akkor biztosítottnak minősül, és köteles járulékokat fizetni. Azaz, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai szerint költséggel csökkentett megbízási díj alapján kell megfizetni a személyi jövedelemadó-előleget és biztosítási jogviszony fennállása esetén a járulékokat. A kifizető a fentieknek megfelelően szociális hozzájárulási adót fizet. Amennyiben biztosítási jogviszony nem jön létre, akkor járulékokat sem kell fizetni.
A megbízási díj elszámolására sor kerülhet havi szinten, ha a megbízási szerződésben így rendelkeztek a felek. Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) alapján, a megbízási jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Toxin volt a rizsben, a felvágottban

2017. január 27. 09:00
A január 2-ai ebédre elfogyasztott párolt rizs, illetve egy szendvicskészítő műhelyben csomagolt tavaszi felvágott miatt betegedett meg a hónap elején 126 rendőr a déli határnál. Ezekben az ételekben ugyanis toxint termelő, B. cereus nevű baktériumot mutattak ki a laborvizsgálatok – tudta meg lapunk.

A felelős foglalkoztató bérezési stratégiája

2016. október 11. 11:41
Ha egy munkáltató a felelős foglalkoztatás mellett kötelezte el magát, akkor a bérezésben is az emberséges bánásmód szerint jár el.