Átalakul az unió agrárpolitikája

2017. augusztus 03. 09:30
Bizottsági konzultáció zajlott a támogatási rendszer korszerűsítéséről – a magyar gazdák aktívak voltak
A Közös Agrárpolitika (KAP) átalakításáról tartottak online konzultációt az Európai Unióban. A válaszadók csaknem kétharmada támogatja, hogy a mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása megmaradjon.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívásainak is köszönhetően, aktívak voltak a magyar gazdálkodók a KAP korszerűsítésével összefüggő konzultáció során. A gazdálkodók válaszait tekintve az ötödik helyen szerepel hazánk, olyan népes agrártársadalommal rendelkező országoknál is aktívabban részt véve a véleménynyilvánításban, mint Lengyelország, Belgium, Olaszország vagy Románia. Magyarországról érkezett a gazdálkodói válaszok 4,6 százaléka a KAP reformjának alakításához. A válaszadók többsége a KAP előtt álló legfontosabb kihívásként a méltányos életszínvonal garantálását, a környezeti terhelésből és a természetierőforrás-szükséglet növekedéséből eredő problémák kezelését, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást tartotta legfontosabbnak. A válaszadók többsége úgy gondolta, hogy a jelenlegi KAP ezekre a kihívásokra csak bizonyos mértékig tud válaszokkal szolgálni.

Az Európai Bizottság felhívására február 2. és május 2. között zajlott a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló nyilvános konzultáció – online kérdőíves felület segítségével –, amelyen a mezőgazdaság valamennyi szereplője, gazdálkodók, érdekszervezetek, civilek is kinyilváníthatták véleményüket. A kérdőív huszonnyolc zárt és öt kifejtős kérdésből állt, valamint lehetőség volt szöveges álláspont csatolására is. Az eredmények felhasználásával készülő, úgynevezett Fehér könyv mentén alkotják majd meg az új KAP-rendeleteket a következő években. A Fehér könyv elkészítéséhez a konzultáció alatt beérkezett véleményeken túl felhasználják a többi között a zöldítés 2016-os nyilvános véleményezése és felülvizsgálata során tett észrevételeket is, valamint a civildialógus-munkacsoportok üléseinek eredmé­nyeit. Utóbbi fórumokon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is képviselteti magát.

A várható menetrend szerint előreláthatóan 2017 végére, 2018 elejére az Európai Bizottság megalkotja a KAP-ra vonatkozó konkrét jogszabályi javaslatait, amelyről 2018-ban intézményi vita keretében dönt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament. A folyamat során 2019–2020-ra várható a végleges KAP-rendeletek megjelenése, amelyek meghatározzák majd a 2021 utáni uniós agrárpolitika kereteit.

magyarhirlap.hu

Kapcsolódó cikkek

Budapesten tanácskoznak az agrárstatisztikusok

2017. április 05. 08:21
Tízévente a világ országainak nagy része felméri mezőgazdaságát. Ennek tapasztalatait vitatják meg az agrárstatisztikusok a magyar fővárosban.

A precíziós gazdálkodás helyesen alkalmazva megtérülő beruházás

2018. február 27. 07:50
Megoldások a precíziós gazdálkodást már alkalmazó és a precíziós technológiák bevezetése előtt álló gazdálkodóknak.