Magyarország Kormányának kiemelt célja, hogy hazánkat a legversenyképesebb országgá fejlessze a szomszédos régiókhoz képest. A kedvező földrajzi adottságaink lehetővé teszik, hogy az agrárium- és a mezőgazdasági termelés a vidéki térségek számára is reális gazdaságfejlődési alternatívát jelentsen, ezáltal javuljon a kisvárosi térségek, falvak, népességmegtartó képessége – jelentette ki Tóth Katalin nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Csíkszeredában a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által szervezett Vidék-Képzés-Fejlesztés konferencián.

 

 
 
 

 

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az Európai Unióban, és hazánkban is súlyos probléma a gazdatársadalom elöregedése. A fiatal gazdálkodók induló vállalkozásaitól kiemelkedő arányban várható, hogy korszerű ismereteikre, vállalkozó kedvükre és együttműködés iránti nyitottságukra alapozva aktív részeseivé, akár kezdeményezőivé válnak a lekülönbözőbb tartalmú agrárgazdasági innovációk meghonosításában. Tóth Katalin előadásában hangsúlyozta, hogy a jövő fenntartható mezőgazdaságának megteremtéséhez elengedhetetlen a szakember és gazdálkodói utánpótlás biztosítása, a fiatalok életképes gazdálkodóvá válásának segítése.

Tóth Katalin előadásában arra is kitért, hogy a Földművelésügyi Minisztérium célja, hogy a Kárpát-medence egy egységes gazdasági-társadalmi térként funkcionáljon a jövőben, amelynek kialakítása innovatív ötletekkel s az azokat megvalósító gyakorlati szemléletű hozzáállással érhető el.

fiatal gazda

A cél a vidék népességmegtartó képességének növelése – fotó: iStock

A Földművelésügyi Minisztérium kiemelt figyelemmel kíséri a határon túli termelők sorsának folyamatos alakulását, és minden eszközzel támogatja fennmaradásukat, lehetőséget biztosítva ezzel is az értékes helyi ízek piacon maradására. Ezért a jövőben a tárca fontosnak tarja az egységes Kárpát-medence gazdaságfejlesztését, melynek alapja a közösségi együttműködés kell, hogy legyen.

A határon túli magyar nemzetiségű gazdákhoz nem, vagy nem kellő mértékben jutnak el a gazdálkodásukat elősegítő információk, legyen az akár támogatási, vagy szakmai jellegű. A földművelésügyi tárca fontosnak tartja, hogy a gazdák naprakész információkkal rendelkezzenek a pályázati, illetve egyéb támogatási lehetőségekről, valamint a jogszabályok változásairól. Ezt az információigényt hivatott pótolni a minisztérium falugazdász programja, amelyet idén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen finanszíroz a tárca.

A kapcsolattartó, információátadó és érdekvédelmi szerepkörön belül a falugazdász- hálózat községi irodáiban a falugazdászok felvállalják a gazdaságok bejegyzési jogszabályokkal kapcsolatos ügyintézését, tájékoztatását, tanácsadását, az agráriumot érintő pályázati, eszközbeszerzési, terményértékesítési lehetőségek figyelését és az azokról való  időbeni tájékoztatást és tanácsadást, valamint az adott területi szövetséghez tartozó községi agráregyesületek szervezési és egyéb ügyeinek intézését is.

A Magyar Kormány elkötelezett a határon túli magyar közösségek minden korábbinál nagyobb mértékben és érdemi módon történő megsegítésében. Ezt jól példázza a Vajdaságban és Kárpátalján már sikeresen elindult gazdaságfejlesztési program – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.