Egyszerűsített foglalkoztatott kismama szülés utáni pénzbeli ellátásai

2020. február 10. 08:59
Az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozókra speciális szabályok vonatkoznak, ezért érdemes megvizsgálni, mi történik akkor, ha ezen keretek között munkát vállaló nő várandós lesz, milyen pénzbeli ellátásokra lesz jogosult.

Nézzük először át részletesen azt, mit is jelent az egyszerűsített foglalkoztatás, milyen általános szabályok vonatkoznak erre a foglalkoztatási típusra!

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény határozza meg részletesen az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeit. Sokan még mindig alkalmi munkának nevezik, ami jellegéből adódóan igaz is. Alapvetően a törvény hatálya kiterjed egyrészt a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunkára, valamint az egyéb alkalmi munkákra.

Mezőgazdasági idénymunkának nevezik a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzést, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatását, csomagolását – a továbbfeldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Turisztikai idénymunkának nevezzük a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunkát, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Az alkalmi munka pedig a munkavállaló és munkáltató között jön létre, összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig; egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig; egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén a 87 százaléka jár.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló a törvény szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban szerez jogosultságot.

Mivel nem számít biztosítottnak a munkavállaló, ebből adódóan, egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra sem jogosult, úgymint táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra. Egy várandós kismama esetében, aki jellemzően egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül dolgozott, meg kell vizsgálni, hogy a gyermek várható születésének napja előtti két évben van-e legalább 365 biztosított napja. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében ledolgozott napok nem számítanak bele, így a kérdés, hogy volt-e más felhasználható jogviszonya, például munkaviszonya, vállalkozása, álláskeresési járadék.
 

adozona.hu
 

Kapcsolódó cikkek

Az Élelmiszerbank elindítja Együnk Egymásért kampányát a nélkülözők segítésére

2020. szeptember 18. 10:51
Az Együnk Egymásért, nélkülözőket segítő kampányt immáron 9. alkalommal indítja útjára a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A járvány elhúzódó hatása a nélkülözőket kilátástalan helyzetbe hozza. A kampány célja, hogy a beérkező támogatáson keresztül a nélkülözők élelmiszer ellátást kaphassanak.
 
 
 

Mi, magyarok, pálinkát iszunk – de mit isznak a többiek?

2016. március 07. 08:35
A pálinkáról szóló cikksorozatunk befejező részében ismerkedjen meg más nemzetek italaival!