Elfogadhatatlan a kétéves munkaidőkeret!

2020. április 16. 07:10
2020. április 15-én – videókonferencia keretében – ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Az ülésen tájékoztatás hangzott el a foglalkoztatási helyzetről és a gazdaságvédelmi intézkedésekről. A LIGA Szakszervezetek szerint elfogadhatatlan a kormány eljárása, amivel lehetővé tette a 24 havi munkaidőkeret bevezetését.
Foglalkoztatási helyzet

 

Az első napirendi pontként a foglalkoztatási helyzetról a jelenlévők ígéretet kaptak arra, hogy az ITM államtitkárságától heti rendszerességgel kapnak tájékoztatást a regisztrált álláskeresők számáról és a foglalkoztatás alakulásáról.

A tájékoztatás alapján a regisztrált álláskeresők száma jelentősen - az elmúlt héten 40 ezerrel nőtt, így 320 000 főre emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma.

A külföldről hazatért regisztrált munkanélküliek száma 1023 fő, akiknek 87%-a Ausztriából érkezett haza. Ezeknek 56 %-a nem rendelkezik szakképzettséggel, 1/5-e a kereskedelem/vendéglátóipar területén dolgozott korábban.

 

Gazdaságvédelmi intézkedések


A második napirendi pont keretében elhangzott, a járvány lefutása és jövőbeni alakulása egyelőre megjósolhatatlan, akárcsak ennek a gazdasági hatása. A vállalkozások jelenleg teljes bizonytalanságban vannak a jövőbeli piaci és üzleti helyzetük tekintetében.

A munkáltatói oldal kifejtette, hogy:

  • jövőbeni helyzet bizonytalansága miatt a támogatási rendszernek rugalmasnak kell lennie, mely lehetőséget ad a különböző vállalkozásoknak, hogy egyedi helyzetüknek megfelelően tudják azt igénybe venni és ezzel a lehető legtöbb munkahelyet megmenteni;
  • a bértámogatás igénybevétele egyszerű módon meghosszabbítható legyen a 3 hónap letelte után, illetve a részmunkaidő és ezzel a támogatás mértéke is rugalmasan igazítható legyen - a vállalkozás döntése alapján, külön jóváhagyási procedúra nélkül- a gazdasági és üzleti helyzet alakulásához;
  • javasolják a részfoglakoztatási küszöbérték (50%) eltörlését.

A Gazdaságvédelmi Akciótervben foglalt bértámogatással kapcsolatban számos további javaslat is elhangzott a törvény pontosítására, kiegészítésére vonatkozóan.

A támogatás minden Mt. hatálya alatt foglalkoztatott munkavállaló esetében igényelhető, ágazati megkötés nélkül, azonban jelenleg nem vonatkozik például a kölcsönzött munkavállalókra. Ezt a kört is célszerű lenne bevonni a támogatásba.

A munkáltató+munkavállaló igényelheti (közös kérelem, formanyomtatvány) a megyei hivatalok foglalkoztatási főosztályain (eltérően az előző tájékoztatástól, szakmailag indokoltabbnak tekintették ezt a szervezeti fórumot), azzal, hogy a korábban tervezett 2. szintű ellenőrzési kört (ITM) kiiktatták, ezzel is egyszerűsítve, lerövidítve az eljárást.

A munkáltatói szervezetek álláspontja szerint a rendeletben foglaltak alapján hosszú távon kevesebb munkahelyet fog megőrizni, eredményezni, mint amit ettől várunk, mely vélemény megegyezett a munkavállalói oldal által eddig tapasztaltakkal. A támogatás mértéke elmarad a környező országok támogatási szintjétől, amely közép-és hosszútávon versenyképességi hátrányt is jelent majd. A támogatás igénybevételének szintjét a jelenlegi minimálbér 2X-e összegről javasolják felemelni a nemzetgazdasági átlagkereset mértékéig, ezzel a jól képzett szakembereket, szellemi foglalkoztatottakat sem kizárva a körből.

Javasolták még a munkaadók a támogatás összegét a teljes bérköltség 70%-ra kiterjeszteni, mert félő, hogy sok vállalkozás ebben a kritikus helyzetben inkább az elbocsátásokat vagy a megszűnést választja a bértámogatás helyett, melyet a munkavállalói oldal is alátámasztott, számos, már meglévő élethelyzetet és munkáltatói intézkedést felsorakoztatva.
A munkavállalói oldal hozzászólásában a LIGA Szakszervezetek részéről nehezményeztük a munkavállalókat érintő hátrányos és máltánytalan rendelkezéseket:

(lásd. 104/2020. (IV.10.) Korm.rendelet "a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről”).

/Ennek 1.§ (1) bek. alapján az Mt.-től eltérően a munkáltató 24 havi munkaidőkeretet is elrendelhet egyoldalúan.

Az 1.§ (2) bek. alapján pedig a munkáltató a korábban meghirdetett munkaidőkeretet ennek megfelelően meghosszabbíthatja (szintén egyoldalú intézkedéssel).

Kollektív szerződés ettől eltérő rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

Az Mt. munkaidő beosztásra és pihenőidőre vonatkozó szabályait továbbra is alkalmazni kell.

A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az ez alapján elrendelt munkaidőkeretet a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti./

A LIGA Szakszervezetek részéről kértük ezen Mt. módosítás visszavonását!!!

Elfogadhatatlannak és a szociális partnerek, a munkavállalók semmibevételének tekintik a munkavállalói oldal képviselői a jogszabály-módosítás során a kormányzat eljárását. A jogszabály-módosítást a munkaadói oldal sem igényelte, sőt véleményében kifejtette, hogy nem tartja életszerűnek és indokolhatónak.

Annak ellenére, hogy a korábbi VKF ülésen elhangzott, hogy a szociális partnerek bevonásával történik a jelenlegi gazdasági helyzethez kapcsolódó intézkedések meghozatala, a munkavállalói oldal véleményének megkérdezése nélkül döntött a kormány, ezzel ellehetetlenítve a munkavállalók, a szakszervezetek alkupozícióját, figyelmen kívül hagyva a kollektív szerződésekben foglaltakat, megszüntetve a munkaügyi kapcsolatokat, adott esetben a visszaélés lehetőségét megteremtve egyes munkáltatók számára. A rendelkezés ronthatja a munkavállalók jelenlegi helyzetét, növeli leterheltségüket, csökkenti az elvárt egészséges és biztonságos munkavégzés már eddig sem ideális körülményeit adó lehetőségeket.

A felvetésre az ígéret szerint a következő VKF ülésen kapunk választ, melyre tervezetten a hétfői napon (április 20-án) kerül sor.

dr. Mészáros Melinda, Buzásné Putz Erzsébet

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Vissza a munkába! - a kisgyermekes szülőkre vonatkozó munkajogi szabályokról

2021. február 18. 11:32
Korábbi összefoglalónkban arról írtunk, hogy milyen speciális szabályok vonatkoznak a várandós munkavállalókra. Ebben a tájékoztatóban a kisgyermekes szülőkre vonatkozó szabályokat ismertetjük. 

Hivatalos munkahely: mi dönti el, hogy a munkavállaló hol végezze a munkáját?

2019. november 06. 15:05
A munkaviszony egyik alapvető eleme a munkahely meghatározása, vagyis az, hogy a munkavállaló hol köteles a munkáját végezni. A munkavállaló alapvető kötelezettsége, hogy az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenjen, és munkát végezzen. Ezért lényeges kérdés, hogy a munkavégzés helyét miként lehet meghatározni. Mi történik, ha a munkavállalónak a munkahelyen kívül kell dolgoznia? Hivatalos munkahely: mi dönti el, hogy a munkavállaló hol végezze a munkáját?