Erre kell figyelni mezőgazdasági és turisztikai idénymunkások alkalmazásakor

2017. május 24. 08:22
Az egyszerűsített foglalkoztatás és ezen belül is a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka olyan különleges munkaviszony, amely alapján a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkás nem lesz biztosított. Az alábbiakban összefoglalva bemutatjuk a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkások alkalmazására vonatkozó fontosabb szabályokat, és ezen keresőtevékenység esetén fizetendő közterheket.

Határozott időre létrejött munkaviszony

Két törvény is rendelkezik a mezőgazdasági, turisztikai idénymunkások foglalkoztatásáról. Egyrészt az egyszerűsített foglalkoztatásról (efo) szóló 2010. évi LXXV. törvény, másrészt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Az efotörvény szerint mind a mezőgazdasági idénymunka, mind a turisztikai idénymunka határozott időtartamra jöhet létre azzal, hogy azonos felek között, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára kötött szerződés időtartama egy naptári éven belül nem haladja meg a 120 napot.

Meghatározza továbbá a törvény, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkának minősülnek. A törvény alapján mezőgazdasági idénymunka a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével–, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Nem engedték el a temetésre, felmondott. Jogosan?

2018. szeptember 24. 08:43
A munkáltató az őt az Mt. 166. § (1) bekezdés alapján terhelő teljes kárfelelősség alapján helytállni tartozik azért, ha a munkavállaló a kitűzött időpontban nem tud részt venni az édesanyja temetésén – mondta ki a Kúria.

Késik a nemzedékváltás

2017. május 23. 14:40
A termelők átlagéletkora ismét emelkedett, és a gazdaságátadást célzó erőfeszítések ellenére sem jelenik meg kellő mértékben az új generáció, hogy átvegye a stafétát.