Jogszabályok érthetően

2017. március 17. 10:27
A Magyar Közlöny március 6. és március 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
A 10. heti összefoglalónkat itt olvashatja.

Magyar Közlöny 32. szám (2017.03.06.)

1. A földművelésügyi miniszter 9/2017. (III. 6.) FM rendelete a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

Kihirdetés napja: 
2017.03.06.
Hatályba lépés napja: 2017. 03.07. illetve 2017.04.01.

 

A rendelet értelmében a földművelésügyi miniszter minden év február 25-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát. A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról minden év február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján. A HNT meghatározza és honlapján minden év március 1-ig közzéteszi a vonatkozó bizottsági rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját.

Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

kivágás tényét a jogszabályban meghatározott tartalommal be kell jelenteni a hegybírónak.

A rendelet értelmében újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlőültetvényt vágott ki, és a kivágás megtörténtét a hegybíró igazolta. Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel legfeljebb megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési engedélyt ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlőültetvényt kivágták.

kísérleti borszőlőültetvény és törzsültetvény telepítésére a telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai irányadóak.

Telepítésre vonatkozó engedélyt az a természetes személy vagy jogi személy kaphat, aki

a) rendelkezik gazdasági akta számmal, és
b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

A telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.

A hegybíró által kiadott telepítési engedély annak érvényességi ideje alatt módosítható. A 2012. augusztus 1-jétől kiadott telepítési engedély esetében az engedélyben szereplő telepített fajták arányának, vagy a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.

telepítés elvégzésének tényét az engedélyesnek a végrehajtást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a hegybíró részére. A bejelentés adattartalmát és formátumát a HNT honlapján teszi közzé.

Amennyiben az új telepítési engedéllyel vagy újratelepítési engedéllyel rendelkező engedélyes az engedély érvényességi idején belül nem végzi el a telepítést – az ültetvény más fajtára történő cseréje és a fajtaváltás kivételével –, az engedélyes új telepítési engedély iránti kérelmet a lejárt engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be.

járási hivatal a telepítési engedély nélküli telepítés esetén – az ültetvény más fajtára történő cseréje kivételével – határidő tűzésével felszólítja az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására, és bírság megfizetésére kötelezi a használót. A járási hivatal az eljárásáról tájékoztatja a hegybírót. Amennyiben az engedély telepített ültetvényen termés található, a termés megsemmisítéséről az ültetvény használójának saját költségén kell gondoskodnia, a borászati terméket pedig le kell párolni.

Magyar Közlöny 33. szám (2017. 03.07.)

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 34. szám (2017. 03.10.)

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Budapest, 2017. március 13.

 

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Nem engedünk a GMO-nak

2017. január 26. 09:15
Az éghajlatváltozásra, és más kihívásokra sem lehet megoldás a GMO-s termesztés, a GMO hatásai kiszámíthatatlanok. A berlini Zöld Hét megnyitására időzített gazdatüntetésen is minden második transzparensen a GMO-ellenesség és az iparszerű állattartás elleni felhívás jelent meg – fogalmazott Fazekas Sándor a közmédia ma reggeli műsoraiban.
 

Munkahelyen lévő vagyonőrök feladatai, lehetőségei

2018. szeptember 24. 11:19
Napjainkban gyakran felmerülnek a munkáltatókkal szerződésben álló vagyonvédelmi cégek által foglalkoztatott vagyonőr szerepével kapcsolatos kérdések. Ezzel kapcsolatos észrevételeinket a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) konkrét ügyben hozott állásfoglalására alapozzuk.