Jogszabályok érthetően

2017. augusztus 23. 08:14
A Magyar Közlöny 2017. augusztus 14. és augusztus 20. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 129. szám ( 2017.08.14.)

1. A földművelésügyi miniszter 41/2017. (VIII. 14.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról

Kihirdetés napja: 2017.08.14.
Hatályba lépés napja: 2017.08.15., illetve 2018.01.01.

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethatálya kiterjed:
a) "Húskészítmények”-re: feldolgozott termékek, amelyek a hús feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak, és amelyek vágási felülete azt mutatja, hogy a termék már nem rendelkezik a friss hús tulajdonságaival
b) "Előkészített hús”-ra: friss hús, beleértve az apróra darabolt húst, amelyhez élelmiszereket, fűszereket vagy adalékanyagokat adtak hozzá, vagy amelyen olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem voltak elegendőek a hús belső izomrostszerkezetének módosításához, és így a friss hús jellemzőinek megszüntetéséhez.

A magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet új rendelkezése, miszerint 2018. január 1-től a magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni, amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet tenyésztési programjával összhangban koordinálja.

2. A Kormány 1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózatfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Közzététel napja: 2017.08.14.

A Kormány határozata értelmében Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztésére
a) 600,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el, továbbá e feladatok ellátására
b) 2018. évben 1100,0 millió forintot,
c) a 2019. évtől, évente 900,0 millió forint összeget kell biztosítani.

A Kormány határozata értelmében a 600 millió forintos keretből még 2017-ben
a) a vidéki hálózat tekintetében a végrehajtandó bérfejlesztéshez 450,0 millió forint,
b) a vidéki hálózat munkakörülményeinek javításához 150,0 millió forint használható fel.

3. A Kormány 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenységhatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről

Közzététel napja: 2017.08.14.

A Kormány un. 20 pontos akcióprogramja az alábbiakat tartalmazza:
1. az élelmiszerek minőségének javítása céljából meg kell vizsgálni a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvei átemelésének lehetőségét a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásai közé; ezzel egy időben a kormányzati deregulációs törekvésekkel összhangban meg kell vizsgálni az említett irányelvek jogszabályi szintre való emelésének indokoltságát;
2. bővíteni kell a Magyar Élelmiszerkönyv alap- és emelt szintű szabályozása alá eső termékek körét;
3. ki kell dolgozni az élelmiszerek objektív érzékszervi minősítését lehetővé tevő előírásokat, valamint az élelmiszeripar megfelelő jogalkalmazási gyakorlatának támogatása céljából folytatni kell a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásaihoz és irányelveihez kapcsolódó útmutatók kidolgozását;
4. az élelmiszerek minőségi paramétereinek hatékony ellenőrzése érdekében javaslatot kell tenni az ellenőrző hatóság szakértői és eszköz állományának bővítésére;
5. a fagyasztott hús friss tőkehúskent való kiskereskedelmi értékesítésének visszaszorítása érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a vásárlok kötelező tájékoztatására vonatkozó előírások módosítása érdekében;
6. a meglevő vásárlói ismeretek bővítése céljából – szükség szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – bővíteni kell a meglevő szemléletformáló programokat, és szükség szerint hozzon létre különálló programot a vásárlók élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tudatosságának és tudásszintjének növelése érdekében az élelmiszerek jelölése, az élelmiszerek minőségi paramétereinek, valamint az előállítás során alkalmazott technológiák közérthetővé tétele körében, továbbá ajánlásokat kell készíteni a hagyományos termékek megismertetésére, különösen a gyermekek és a nyugdíjasok számára; 
7. az élelmiszerláncban bekövetkező, az élelmiszerlánc-biztonságra visszavezethető események csökkentése érdekében létre kell hozni egy új programot, amely közérthető formában felhívja a vásárlók figyelmét az élelmiszerláncban jelen levő kockázatokra;
8. ki kell dolgozni és ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a játszva tanulás elvén nyugvó, gyermekeknek szóló élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tananyagot;
9. meg kell vizsgálni az emberi erőforrás fejlesztését célzó kampányok finanszírozási lehetőségeiről;
10. a hiteles vásárlói tájékoztatás, szemléletformálás érdekében dolgozza ki – szükség szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – az S-QR kód alapú Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet, a kapcsolódó elektronikus tudástár kialakításával együtt;
11. létre kell hozni online „Fórum” felületet a kórházi és a 3–18 eves korosztályt ellátó közétkeztetési feladatokat ellátó szervezetek szamara, a menűsorokkal, diétás és normál receptekkel,technológiákkal kapcsolatos információkhoz való hozzájutásuk érdekében;
12. ki kell dolgozni a közétkeztetők és ételeik minősítésére is kiterjedő „Minőségérzet növelése a közétkeztetésben” programot, amely magába foglalja az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny rendszeres, méltó rangú szervezését;
13. meg kell teremteni a fogyasztóvédelmi szervezetek szamara rendszeres, élelmiszerminőséggel, azon belül elsősorban jelölési kérdésekkel foglalkozó képzések tartásának lehetőséget, és a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a nemzetgazdasági
miniszter bevonásával dolgozzon ki közös kampányt a fogyasztóvédő szervezetekkel a hibás termékek visszavitelére vonatkozóan;
14. a vásárlók, az élelmiszer előállítók es a vendéglátással foglalkozok felelős alapanyag beszerzéssel és helyes konyhatechnológiai eljárásokkal kapcsolatos ismereteinek mélyítése érdekében ki kell bővíteni az „Ételt csak okosan” programot és a Szupermenta programot a klasszikus hatósági munka bemutatásával, a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók számára, továbbá a gyümölcsök zöldségek minőségével kapcsolatos helyes fogyasztói elvárások kialakítása érdekében dolgozza ki a „Tökéletlen is lehet tokéletes” programot;
15. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – erősíteni kell a Magyar Élelmiszerkönyv ismertséget, amely a közérthető közigazgatás jegyében segíti a vásárlói tudatosság kialakulását, egyúttal érthetővé teszi a Magyar Élelmiszerkönyvben leírtakat, így a mindennapokban használható információkhoz juthatnak a vásárlók;
16. ki kell dolgozni az elektronikus Nemzeti Élelmiszerlánc-minősítési és Eredetvizsgálati Rendszer kialakításának és működtetésének részleteit tartalmazó koncepciót, amely tartalmazza
a) az élelmiszerlánc-termékekre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok és vállalkozói önellenőrzési rendszerek integrálásának informatikai fejlesztését,
b) átfogó tudástár és tartalomszolgáltató rendszer létrehozását, a védjegyek, emblémák és hiteles adatok vásárlókkal történő megismertetését;
17. meg kell vizsgálni a Minősítési Rendszer európai úniós fejlesztési forrásbol való finanszírozásának lehetőséget;
18. ki kell dolgozni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányítása alá tartozó laboratóriumok vonatkozásában a központosított laboratóriumi feladatellátást biztosító új laboratóriumi komplexum kialakításának lehetőségéről;
19. a visszaélések elleni hatékony védekezés érdekében gondoskodni kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelenlegi létszámának racionális bővítéséről és a meglevő informatikai rendszer fejlesztéséről;
20. a határozatban felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat biztosítani kell.

4. A Kormány 1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről

Közzététel napja: 2017.08.14.

A Kormány határozata értelmében a madárinfluenza által leginkább sújtott baromfifeldolgozó vállalkozások részére legfeljebb 2 milliárd forint összegű forrás rendelkezésre állásáról döntött.


Magyar Közlöny 130. szám ( 2017.08.17.)

1. A földművelésügyi miniszter 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Kihirdetés napja: 2017.08.17.
Hatályba lépés napja: 2017.08.18.

A rendelet összesen 146 miniszteri rendelet esetében tartalmaz a szervezeti változással összefüggő technikai jogi rendelkezéseket.


Magyar Közlöny 131. szám ( 2017.08.18.)

1. A Kormány 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozata a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről

Közzététel napja: 2017.08.18.

A Nagybereki vadászterületen, a 2017–2037-es üzemtervi ciklusban a vadászati jogot a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja.

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Adók, bérek 2017-ben

2017. január 06. 08:22
2017. január elsejétől több olyan jogszabályi változás is életbe lép, mely széles társadalmi rétegek jövedelmi helyzetét befolyásolja. A következőkben ezek közül a legfontosabbakat foglaljuk össze.

Terítéken a tápanyagban gazdag talajgazdálkodás módjai

2016. május 25. 08:23
Május 17-én másodízben tartották meg a Talajközpontú Termelés Konferenciáját.