Kapcsolódó tartalmak: munkaviszony

Hír: Rendkívüli felmondás elérhetetlen dolgozónak

2017. március 20. 10:52
 
Beteg volt, majd munkáltatója nem érte el a dolgozót. Megszüntethető-e munkaviszonya rendkívüli felmondással? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.

Hír: Munka vagy magánélet? Gyermekvállalás munkaviszonyban

2017. május 12. 08:07
 
A munka és a magánélet összehangolása során leginkább a gyermekvállalás okoz nehézségeket a felek számára. A munkavállaló a szülési szabadság, majd a gyermekgondozás céljából kivett fizetés nélküli szabadság okán hosszú évekre kiesik a munkából. A távollét kezdetekor ráadásul annak végső időpontját sem lehet pontosan meghatározni. Ilyen esetekre a következő szabályok védik a munkavállalót és a munkáltatót.

Hír: Ritkán van lehetőség azonnali hatályú felmondásra

2017. június 29. 07:43
 
A munkaviszony megszüntetése a munkajog egyik legfontosabb területe, így nélkülözhetetlen, hogy ismerjük és helyesen alkalmazzuk a szabályokat. A jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályai az utóbbi években veszítettek a szigorukból, ám továbbra is jelentős bírságokat fizethetünk, ha nem körültekintően járunk el - írja az adózóna.

Hír: Törölték a céget, mi lesz a munkaviszonnyal?

2017. november 20. 08:09
 
Kényszertörlés eljárás alatt lévő cég munkaügyi és bérszámfejtési teendőiről feltett olvasói kérdésekre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.

Hír: Így is megszűnhet a munkaviszony próbaidő alatt

2017. december 11. 08:28
 
Ha a munkáltató nem tudja igazolni, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntető iratot kézbesítette a munkavállaló részére, intézkedése hatálytalan. Ha azonban bizonyítható, hogy a munkáltató szóbeli nyilatkozatát követően a dolgozó abbahagyta a munkát, az utolsó munkában töltött napon a jogviszony a felek ráutaló magatartásával megszűnik – mondta ki a Kúria.

Hír: Hasznos szempontok munkaviszony megszüntetéséhez

2017. december 13. 10:06
 
A munkaviszony tekintetében – annak létesítését leszámítva – a megszüntetés szabályai rendelkeznek a legnagyobb súllyal. Írásunkban ezért olyan tipikus szempontokat mutatunk be, melyek figyelembevétele a jogszerűség érdekében feltétlenül szükséges. Nem érdemes ugyanis a feleknek szükségtelenül hosszas jogvitába keveredniük, ha az kellő gondossággal akár elkerülhető is lenne.

Hír: Mikor tilos a munkáltatói felmondás?

2018. február 27. 11:37
 
A munkaviszony felmondása olyan érdekmúlás okán következik be (akár munkáltatói, vagy munkavállalói oldalt tekintjük), amikor a felek egyikének (vagy mindkettejüknek) megszűnik az az érdeke, amely a munkaviszony fenntartását addig szolgálta. A felmondásra azonban nem minden esetben van lehetőség, ennek részletes szabályait a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) tartalmazza – írja az ado.hu.

Hír: Munkaviszony megszüntetése

2018. február 28. 07:37
 
A munkaviszonyt az egymással szerződésben álló felek, vagyis a munkáltató és a munkavállaló is egyaránt megszüntetheti. A munkáltatónak azonban számos követelménynek meg kell felelnie, hogy a jogviszony felbontása törvényes legyen.

Hír: Ezt kell tudni a határozott idejű munkaviszonyról

2018. március 05. 08:21
 
A határozott időtartamú munkaviszonyban való megállapodást a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben köteles rögzíteni. Ha ez nem történik meg, akkor a munkaviszony határozatlan időre jön létre, hiába állapodtak meg szóban a felek a határozott időtartamú munkaviszonyban - írja az adózóna

Hír: Munkaviszony: így lehet határozatlan idejűből határozott, és fordítva

2018. május 02. 08:52
 
Határozott idejű munkaszerződést hogyan lehet határozatlanra módosítani, ha azt mindkét fél támogatja? A határozatlan időre szóló munkaviszonyt át lehet-e alakítani szerződésmódosítással határozott idejűvé? – kérdezték olvasóink. Dr. Hajdu-Dudás Mária és dr. Kéri Ádám munkajogi ügyvéd szakértőink válaszoltak.
«123»