Foglalkozzanak végre a dolgozókkal is! – sürgeti a szakszervezet

2020. március 25. 08:32
A dolgozók nem értik, miért nem foglalkozik a kormány végre velük is.

Számos kérdést fogalmazott meg a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, tagságuk hiányolja ugyanis a munkavállalókat megsegítő érdemi kormányintézkedéseket. Székely Tamás, a VDSZ elnöke szerint érthetetlen, miért nem foglalkozik az operatív törzs illetékes akciócsoportja azokkal a munkavállalókkal, akik a mai napig is éjt nappallá téve a termelésben, az államigazgatásban, és nem utolsósorban a közszolgáltatásban dolgoznak. Nem értjük miért nem hoztak még mindig egységes alkalmazási feltételt azoknak az érdekében, akik ma is otthon vigyáznak gyermekeikre adott esetben egy fillér nélkül, mert az állam nem járul hozzá a munkáltatók esetleges bérjuttatásához. Nem értjük miért nem reagálnak a letett javaslatokra a kormányzat képviselői, amelyekkel – az eddigi szomszédos és európai tapasztalatok és gyakorlat alapján – kezelni lehet a VDSZ által felvetett problémákat – sorolta az elnök. Nem értjük miért nem hoz határozott intézkedéseket a kormány, hogy megakadályozza számos termelő cég jelentős létszámleépítését. Nem értjük, hogy a halogató politika helyett miért nem hoz olyan döntéseket a kormány, amelyekkel megakadályozná, hogy a munkáltatók ne a munkanélküliségbe kergetéssel, hanem a biztos állásidővel adjanak reményt többszázezer munkavállalónak – folytatta Székely Tamás. Azt sem értik, hogy követelésük ellenére miért nem nyitja meg a kormány a Nemzeti Munkaerőpiaci Alapot, holott ebből az évek óta szufficites alapból finanszírozhatók lennének a kormány munkaerőpiaci kiadásai, valamint a sportra szánt TAO-támogatás, és az Európai Unió által kifejezetten erre a célra fordítható összegeivel további forrásokat lehetne biztosítani. Nem értik, miért nem jut senkinek az eszébe a kabinetben, hogy a veszélyeztetett korban lévőkre vonatkozóan azonnali hatállyal be kellene vezetni a korengedményes nyugdíj intézményét. A VDSZ ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy azok a 60 és 64 év közötti munkavállalók, akiknek a munkáltatója kifizeti az öregségi nyugdíj betöltéséig a kiszámított nyugdíj összegét, előrehozott nyugdíjba kerülhessenek. Ezzel az idősebb korosztály elkerülhetné a munkanélküliség fenyegető rémét, és ez az államnak egy fillérjébe se kerülne. Nem értjük miért nem foglalkozik a kormány a román kormány által sikerrel alkalmazott fizetett szabadnap intézményével. A szabadnapok az egyik szülőnek járnak, aki erre az időszakra a fizetése 75 százalékét kapja, az összeg pedig nem haladhatja meg a bruttó átlagbér 75 százalékát. Azok lennének jogosultak rá, akik 12 éven aluli gyermeket nevelnek. Fogyatékkal élő gyerekek esetén a korhatár 18 év – mutat rá Székely Tamás. Nem értjük, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel rendeletileg, és átmenetileg miért nem módosítják az állásidőt? Az nyilván már nem jogi kérdés, hogy a munkavállaló a teljes alapbért megkapja-e, vagy annak csak egy részét (60 százalékot, vagy 75 százalékot mint Romániában). Így a munkáltatónak sem kellene a teljes alapbért kifizetni, de a munkavállaló sem maradna jövedelem nélkül. A módosított állásidővel megfékezhető lenne a munkanélküliség drasztikus növekedése – hangsúlyozza a VDSZ. Nem értjük, miért vonakodik a kormány, hogy 90 napról 270 napra emelje fel az álláskeresési járadékot? A járadék bruttó mértéke ez idő alatt egységesen a minimálbér mértékével kell, hogy megegyezzen. Ebből kerülne befizetésre a munkavállaló biztosítási jogviszonyát biztosító járulék, ami ezzel a szolgálati időbe is beszámítana. Végezetül nem értjük, hogy legalább most, vészhelyzetben miért nem ül le tárgyalni a kormány a szakszervezetekkel, amelyek a munkavállalók érdekvédelmének képviselői – zárja közleményét a szakszervezeti vezető.

 

nepszava.hu

Kapcsolódó cikkek

Nagyobb egyensúlyt a szülők és gondozók munkája és magánélete között: új uniós minimumszabályok

2019. augusztus 29. 09:10
Olyan témáról írok ma, amire szülőként és munkajoggal foglalkozó szakemberként egyaránt felkaptam a fejem: júniusban új irányelvet fogadott el az Európai Unió, aminek az a célja, hogy javítsa a szülők és gondozók munka és magánélet közötti egyensúlyát. De nem lehet a hírt olvasva most azonnal laptopot eldobva szaladni a gyerekekért: a tagállamoknak három évük van arra, hogy az új szabályokat átültessék a saját jogrendszerükbe. Lássuk mik ezek az újdonságok! A téma érdekessége és a szabályok nagyobb száma miatt két blogbejegyzésben veszem végig őket.

Ezt kell tudni a versenytilalmi megállapodásról

2020. február 13. 07:31
Változik a versenytilalmi megállapodás szabályozása, mely területtel a 2019. évben a Kúria is foglalkozott (lsd. 1/2019. (V.20.)KMK vélemény). Érdemes így áttekinteni a versenytilalmi megállapodás megkötésével kapcsolatos legfontosabb (gyakran értelmezési problémákat is okozó) követelményeket: