Munkahelyi alkoholszondás ellenőrzés

2022. július 25. 07:56
A munkáltató alkalomszerűen alkoholszondás vizsgálatot rendelhet el bizonyos munkavállalók esetében? Esetleg egy napon végig szondáztathatja az összes munkavállalóját? Mit tehet a munkáltató, ha valamelyik munkavállalója megtagadja a szondáztatást? Olvasónk kérdéseire dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.
Munkahelyi alkoholszondás ellenőrzés

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A munkáltató lehetőségeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), valamint a személyes adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályozzák.

Az Mvt. 2. § (2)–(3). bekezdései alapján a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

Az Mt. 51. § (4) bekezdés szerint a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy ez alanyi jog lenne. A GDPR alapján ugyanis az alkoholszondás ellenőrzésre az alábbi szempontok érvényesek:

– Az adatkezelés jogalapja a munkáltató és harmadik személyek jogos érdeke. A munkáltatónak így úgynevezett érdekmérlegelési tesztet kell készítenie.

– A munkáltatónak adatkezelési tájékoztatóval is rendelkeznie kell, melynek a vizsgálatot megelőzően elérhetőnek kell lennie.

– Szükséges egy vizsgálati eljárásrend, mely bemutatja, hogy a munkáltató nevében ki, mely esetekben, hogyan végzi a vizsgálatokat, milyen jogai vannak az érintetteknek, ki lehet jelen, kinek továbbítanak adatot és hogyan lehet az eljárás ellen tiltakozni.

– Nem végezheti a vizsgálatot vagyonőr, csupán a munkáltató alkalmazottja.

Az összes munkavállaló eseti ellenőrzésének nincs akadálya, bár ez felveti a szükségesség-arányosság kérdését. Irodai dolgozók esetében ugyanis nem feltétlenül ugyanaz a munkavédelmi kockázat, mint például egy kőművesnél. Alá kell tehát tudni támasztani, hogy az eljárás valóban szükséges és nem diszkriminatív módon kerül kivitelezésre.

Az adatvédelmi aspektus tekintetében törekedjenek adatvédelmi szakembert bevonni.

www.adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

ITM-államtitkár: a távmunka hatékony és felelős megoldás

2021. március 12. 07:31
Minden lehetséges módon fékezni kell a járvány terjedését

Nyakunkon az új világ: komoly átrendeződések várhatók a munkaerőpiacon a vírus után

2020. március 13. 08:22
A vírus jelen van hazánkban, de még mindig sokat tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük az olaszországihoz hasonló járványt. Nemcsak a kormány, de a munkáltatók is sokat tehetnek annak érdekében, hogy mindenki épségben és a lehető legkevesebb járulékos veszteséggel vészelje át az előttünk álló heteket, hónapokat. Szakértő segítségével végigvettük azokat a pontokat, melyet minden magyarországi vállalatnak át kell(ett volna) gondolnia.