Tanácsok távmunkavégzéssel kapcsolatban

2022. január 24. 08:42
A 2021. évi CXXX. tv. 2022. január 1. napjával változtatott a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. (Mt.) távmunkavégzésre vonatkozó szabályain. Változott továbbá január 1. napjával a távmunkavégzés munkavédelmi aspektusa is. A legfontosabb szempontokat ismételten csokorba gyűjtöttük:
 
Tanácsok távmunkavégzéssel kapcsolatban

Januártól rugalmasabb valamivel a távmunkavégzés

Az Mt. 196.§-a alapján a távmunkavégzés a munkaidő egészében vagy egy részében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott tevékenység. Amennyiben másképpen nem állapodnak meg a felek, a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát. Nem minősül azonban a továbbiakban automatikusan kötetlennek a munkarend, ami nem is volt életszerű. Amennyiben ugyanis a munkavállalónak meghatározott időszakban, jellemzően a munkáltató működéséhez igazodva kell rendelkezésre állnia a munkarendje nem kötetlen. Nem feltétel már az sem, hogy a munkát számítástechnikai eszközzel kell végezni, melynek eredményét elektronikusan kell továbbítani. Fontos ugyanakkor, hogy továbbra is munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában, így a munkáltató egyoldalú utasítása távmunkavégzés jogszerű elrendelésére nem alkalmas.

 

Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, illetve a munkáltató ellenőrzési joga távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolható. Ha azonban a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Továbbra isköteles a munkáltató biztosítani, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson. Ezen túlmenően továbbra is köteles a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást (képzést, továbbképzést) megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

 

Ezzel együtt a távmunkavégzés továbbra is elszámolási könnyítésként jelentkezik, hiszen annak semmi akadálya, hogy a felek - nem távmunkavégzési formaként kezelve - több munkavégzési helyben állapodjanak meg a munkaszerződésben.

A munkavédelmi törvény ezen szabályokat tartalmazza

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. (Mvt.) 86/A§-a külön szabályokat határoz meg a távmunkavégzés munkavédelmi keretei vonatkozásában, mely szabályok 2022. január 1. napjával változnak.

Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel végzett távmunka esetén a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét erre figyelemmel saját maga választja meg. A munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban kötelesek megállapodni a munkavégzés helyéről. Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható (ezért erről a munkáltatónak feltétlenül meg kell győződnie), illetve a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles továbbá meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A meggyőződés történhet megtekintéssel vagy fénykép, illetve nyilatkozat kérésével is.

A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben azonban a munkavállaló gondoskodik.

 

Ne feledkezzünk meg az adatvédelmi szempontokról sem

Célszerű a munkavállaló számára a munkavégzéshez munkahelyi eszközt biztosítani, melynek használata során a magáncélú használatot ajánlott kizárni. Akármelyik megoldást is választjuk a munkavállalót a munkáltató ellenőrzésének lehetséges formáiról, módjairól, az eljárási és az adatkezelési szabályokról tájékoztatni szükséges.

A munkavállalóval kötött megállapodásunkban ne feledkezzünk kikötni, hogy a munkavégzés céljára kizárólag a munkahelyi email cím használható. Ellenkező esetben nehezen lesz szétválasztható a munkáltató üzleti titka és a munkavállaló személyes adatai.

Fontos előzetesen áttekintenünk, hogy a távmunkavégzés milyen új kockázatokat vethet fel. Biztosítsuk a munkaeszköz vírusvédelmét, illetve fektessük le az eszközhasználat szabályait. A laptop felügyelet nélkül, illetve gépjárműben nem hagyható, másnak rendelkezésére nem bocsátható. Adatvédelmi incidens gyanúja esetén pedig a munkavállalónak 24 órán belüli bejelentési kötelezettséget kell kikötni. Hosszabb határidő biztosítása esetén a munkáltató az adatvédelmi incidenst nem fogja tudni a GDPR-ban előírt 72 órán belül kivizsgálni, illetve a felügyeleti szervnek bejelenteni

 

Dr. Kéri Ádám

ügyvéd

Kapcsolódó cikkek

Szakszervezet nélkül ne írj alá semmit!

2020. március 30. 09:09
Felhívjuk minden szakszervezeti tag, dolgozó figyelmét arra, hogy most senki ne írjon alá semmit anélkül, hogy ne konzultálna egy hozzáértővel! Mindenkit arra biztatunk, hogy egy munkaügyi megállapodás aláírása előtt keresse meg az érdekvédő jogászokat és szakszervezeteket! Most nagyon nagy szükség van az érdekvédelemre, mindenki éljen vele!

Liga szakszervezetek: még sokáig szükség lesz a bértámogatásokra

2020. június 11. 13:52
Legkevesebb 300 ezer ember munkahelyének megtartásában segítettek a koronavírus-járvány hatásai miatt hozott kormányzati intézkedések - mondta Mészáros Melinda az InfoRádió Aréna című műsorában. A Liga Szakszervezetek elnöke azonban nem látja egyértelműen alátámasztott adatnak a kormány által hangsúlyozott egymilliós számot.