Irattár » GINOP-5.3.4-16-2017-00030 / Komplex munkahelyi egészség- és biztonságfejlesztési program a mezőgazdasági ágazatban


Ágazat specifikus útmutatók, tájékoztatók

Mezőgazdasági erdészeti munkát végzők kockázatai.pdf
(Frissítve: 2019. szeptember 27. - Jogszabályi hivatkozás: A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatója az Európai Bizottság nem kötelező érvényű európai úniós munkavédelmi útmutatója a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és az erdészet területére)
Ágazat specifikus útmutató - Kiemelt kockázatok a mezőgazdasági tevékenységek során.pdf
(Felülvizsgálva: 2021. májusában - Jogszabályi hivatkozás: Munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rend. Azbeszt: 12/2006. (III.23.) Rákkeltő anyagok kezelése. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása. 5/2020.(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. A 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EÜM együttes rendelet módosítása A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet módosítása)
Ágazat specifikus útmutató - Haziallatok szaporításának, felnevelésének, takarmányozásának és tartásának munkavédelmi ismeretei.pdf
(Felülvizsgálva: 2020. júniusában - Jogszabályi hivatkozás: 16/2001.(III.3.) FVM rend. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat)
Ágazat specifikus útmutató - A gyepgazdálkodás munkavédelmi sajátosságai.pdf
(Felülvizsgálva: 2020. júniusában - Jogszabályi hivatkozás: 16/2001.(III.3.) FVM rend. Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat)
Ágazat specifikus útmutató - A fakitermelés munkabiztonsága.pdf
(Felülvizsgálva: 2021. májusában - Jogszabályi hivatkozás: EBSZ 15/1989. (X.8.) MÉM rend. Erdészeti Biztonsági Szabályzat. A 15/2016. (III. 2.) FM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása)

Ágazat specifikus tanulmányok, jogszabályok


Ágazat specifikus tananyag munkavédelmi képviselőknek

Oktatási segédanyag 8 Munkaegészségügyi kockázatok és foglalkozás-egészségügyi megbetegedések.pdf
(Frissítve: 2020. december 7. - Jogszabályi hivatkozás: 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról kiegészült SARS-CoV-2 vírussal a biológiai tényezők harmadik csoportjába sorolva is el kell végezni a kockázatbecslést)
Oktatási segédanyag 7 munkavédelmi képviselőknek - A munkavédelmi képviselő jogai, feladatai, kötelezettségei.pdf
(Frissítve: 2019. január 2. - Jogszabályi hivatkozás: 2018. évi XCIV. Törvény az egyes foglalkoztátási tárgyú törvények módosításáról)
Oktatási segédanyag 6 munkavédelmi képviselőknek - Az egyéni védőeszközzel szembeni alapkövetelmények a mezőgazdaságban.pdf
(Frissítve: 2021. január 12. - Jogszabályi hivatkozás: A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása)
Oktatási segédanyag 4 munkavédelmi képviselőknek - A rendkívüli esemény bekövetkezésekor teendő általános intézkedések.pdf
(Frissítve: 2019. március 12. - Jogszabályi hivatkozás: 2018. évi XCIV. Törvény az egyes foglalkoztátási tárgyú törvények módosításáról)
Oktatási segédanyag 1 képviselőkn- Villamos üzemi próba, szerelői ellenőrzés, szabványossági felülvizsgálat, a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálat fogalma és szabályai..pdf
(Frissítve: 2019. január 24. - Jogszabályi hivatkozás: 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a pontenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről)